Turnieje Międzynarodowe

International Chess Tournaments

Turniej międzynarodowy Łódź 1935

"Obecność niemal całej elity szachowej świata w Warszawie z powodu olimpiady nasunęła Towarzystwu myśl urządzenia turnieju międzynarodowego w Łodzi z udziałem najsłynniejszych mistrzów szachowych. Mimo krótkiego czasu Towarzystwo szybko nawiązuje z kilkoma z nich pertraktacje, które uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem, i oto, niemal bezpośrednio po olimpiadzie, dochodzi do skutku indywidualny turniej międzynarodowy w Łodzi, pierwszy w Polsce niepodległej.

Zostają zaproszeni do udziału:

 • L. Steiner (Węgry)
 • R. Fine (USA)
 • V. Mikenas (Litwa)
 • K. Opocensky (Czechosłowacja)
 • W. Winter (Anglia)
 • dr S. Tartakower (Polska)

a z łodzian: Regedziński, Kolski, Appel i A. Frydman.

Otwarcie turnieju nastąpiło dnia 3. września w obecności prezydenta m. Łodzi pułkownika Głazka, starosty grodzkiego dr Wrony, przedstawiciela Polskiego Związku Szachowego w osobach: prezesa p. Kazimierza Piłsudskiego, wiceprezesa mistrza D. Przepiórki, członków zarządu radcy T. Pawłowskiego i p. Orlańskiego, jak również przedstawicieli prasy i instytucyj społecznych. Przemówienie powitalne wygłosił prezes Towarzystwa M. A. Weinreich.
Turniej ten wywołał wielkie zainteresowanie w kraju i za krajem i stanowił ostatnią i najpoważniejszą imprezę szachową Towarzystwa w r. 1935."

"Księga Jubileuszowa Łódzkiego
Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej"
pod redakcją Dawida Daniuszewskiego, Łódź 1938, s. XIV - XV

Łódź 1935

M. Nazwisko, Imię    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  Pkt.  Dod.
1  Tartakower, Savielly * 1 = = 0 1 1 1 = 1  6.5/9
2  Kolski, Jakub     0 * = 1 = 1 1 = 1 =  6.0/9 24.75
3  Fine, Reuben     = = * = 1 = 1 = = 1  6.0/9 24.50
4  Opocensky, Karel   = 0 = * 1 1 = = 1 =  5.5/9
5  Winter, William    1 = 0 0 * = 1 = = 1  5.0/9 20.00
6  Steiner, Lajos    0 0 = 0 = * 1 1 1 1  5.0/9 16.50
7  Frydman, Achilles   0 0 0 = 0 0 * 1 1 1  3.5/9
8  Appel, Izaak     0 = = = = 0 0 * = =  3.0/9 13.50
9  Regedzinski, Teodor  = 0 = 0 = 0 0 = * 1  3.0/9 11.75
10 Mikenas, Vladas    0 = 0 = 0 0 0 = 0 *  1.5/9

Partie turnieju (32/45 games)

Turnieje

Turnieje międzynarodowe są szachową wizytówką kraju. Pierwszy turniej został rozegrany w Łodzi w 1935 roku. » More

Akiba Rubinstein

Wielki arcymistrz Akiba Rubinstein ur.12.12.1882 wspiął się na wyżyny sztuki szachowej. » More

Linki