VIII Turniej Bielańskie Dni Kultury

Warszawa 2003

Komunikat Organizacyjny

1. Organizator

Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

2. Termin i miejsce

24 maja 2003 - sobota godzina 9:30 Zespół Szkół Nr 1 01-891 Warszawa ul. Staffa 3/5 tel. 834-58-54

Wpisowe 20 zł płatne na miejscu

3. Warunki uczestnictwa

1. Pisemne zgłoszenie należy przesłać do dnia 22.05.2003 r. na adres:
Zespół Szkół Nr 1 01-891 Warszawa, ul. Staffa 3/5 podając imię i nazwisko, rok urodzenia i kategorię szachową.
2. Zgłoszenia można wyjątkowo dokonać także 24.05.2003 r. do godziny 9:30 wmiejscu imprezy. (Osoby zgłaszające się po godzinie 9:30 rozpoczną turniej od II rundy).
3. Wpisowe w wysokości 20 zł. należy wpłacić 24.05.2003 r. w miejscu imprezy.

4. Uczestnicy

Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:
grupa do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1993 i młodsi
grupa do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1987 i młodsi

5. System rozgrywek i tempo gry
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, w tempie 15 minut na każdego uczestnika.

6. Nagrody
Grupa wiekowa do 10 lat
miejsce I 350 zł. 2 250 zł. 3 200 zł.
Grupa wiekowa do 16 lat
miejsce I 500 zł. 2 400 zł. 3 300 zł.

W każdej grupie wiekowej dla najlepszej z dziewcząt dodatkowe nagrody w wysokosci 200 zł.
Przewiduje się w każdej grupie wiekowej nagrody dodatkowe. Pula nagród składać się będzie ze środków organizatora i wpisowego.
Wśród wszystkich uczestników turnieju zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia.

7. Terminarz turnieju
24.05.2003 (sobota)
godz. 9:30 odprawa techniczna
godz. 10:00 otwarcie turnieju
godz. 10:00 -16:00 rundy I-VIII
godz. 16:15 zakończenie turnieju wręczenie nagród.

8. Sedziowie

Turniej będzie sędziowany przez sędziego klasy państwowej. Sędzia główny Adam Umiastowski
Sędzia rundow Jan Brustman

9. Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
Uczestnicy turnieju proszeni są o zabranie obuwia na zmianę.

Dodatkowych informacji udziela Jan Brustman tel. 835-30-74

 


http://szachowavistula.info

vistula at astercity net

Valid HTML 4.01!