MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


I ORGANIZATOR
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”
Szkoła Podstawowa Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.
II TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 r. (niedziela) w Szkole Podstawowej Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Broniewskiego 99A.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
IV UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2014 i młodsi
 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2012 i młodsi
 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2010 r. i młodsi.
 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2006 r. i młodsi.
V SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VI NAGRODY
Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. miejsce - 250 zł
 2. miejsce - 150 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. miejsce - 300 zł
 2. miejsce - 200 zł
 3. miejsce - 100 zł
VII TERMINARZ TURNIEJU
4 grudnia 2022 r. (niedziela)
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy ostateczne, wpłata wpisowego
 2. godz: 9.30 - 9.45 - zapisy dodatkowe w przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych
 3. godz. 9.45 - odprawa techniczna
 4. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 5. - godzina 10:00 - 14:30 - rundy I - VII
 6. - godzina 15:00 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
VIII Sędziowie
 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Wojciech Kulik
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 4. 4. Kontakt z organizatorem: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” tel./fax 22 834 76 98 e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl www.tkkfchomiczowka.waw.pl

Wyniki końcowe

Wstępna rejestracja:

grupa do 8 lat

grupa do 10 lat

grupa do 12 lat

grupa do 16 lat


Info: http://szachowavistula.info/bielany

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Warszawa 2022http://szachowavistula.info/bielany/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional