XXVI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
z okazji Święta Niepodległości Warszawa 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Zawody organizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

I ORGANIZATOR
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka" tel. 22 834 76 98
II TERMINY I MIEJSCE
Turniej odbędzie się 11 listopada 2021 r. (czwartek) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com/turnieje/
 2. Zapisy ostateczne po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego i wpłacie wpisowego w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1, w dniu 11.11.2021 r. w godz: 9.00 – 9.30.
 3. W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz:9.30 – 9.45.
 4. W imprezie może uczestniczyć 70 osób. Obowiązuje kolejność zapisów. W związku ze stanu epidemii COVID-19 limit uczestników może ulec zmianie.
 5. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 15 zł.
 6. W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.
 7. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do dezynfekcji rąk po rozegraniu każdej rundy oraz przed rozpoczęciem następnej rundy.
 8. Rodzice uczestników turnieju nie mogą przebywać na terenie rozgrywania turnieju.
 9. Turniej zostanie rozegrany na 2 salach, żeby jak najlepiej zachować dystans społeczny.
 10. Uczestnicy turnieju muszą być w maseczkach oraz starać się zachować dystans społeczny.
IV UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2013 i młodsi
 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2011 i młodsi
 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2009 r. i młodsi.
 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2005 r. i młodsi.
V SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VI NAGRODY
Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. miejsce - 250 zł
 2. miejsce - 150 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. miejsce - 300 zł
 2. miejsce - 200 zł
 3. miejsce - 100 zł
VII TERMINARZ TURNIEJU
11 listopada 2021 r. (czwartek)
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy ostateczne, wpłata wpisowego
 2. godz: 9.30 - 9.45 - zapisy dodatkowe przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych
 3. godz. 9.45 - odprawa techniczna
 4. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 5. - godzina 10:00 - 14:30 - rundy I - VII
 6. - godzina 15:00 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
VIII Sędziowie
 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Paweł Rymarowicz
 4. sędzia rundowy - Wojciech Kulik
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 4. 4. Kontakt z organizatorem: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” tel./fax 22 834 76 98 e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl www.tkkfchomiczowka.waw.pl

Wstępna rejestracja:

grupa do 8 lat

grupa do 10 lat

grupa do 12 lat

grupa do 16 lat


Wyniki końcowe


Info: http://szachowavistula.info/bielany

XXVI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2021http://szachowavistula.info/bielany/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional