XVI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
93 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2011

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I ORGANIZATOR
Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy
II REALIZACJA
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka"
III TERMINY I MIEJSCE
Turniej odbędzie się 11 listopada 2011 r. (piątek) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. 1. Zapisy w dniu 11.11.2011 r. w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i kategorię szachową.
 2. 2. Osoby zgłaszające się po godzinie 9:30 rozpoczną turniej od II rundy.
 3. 3. Wpisowe w wysokości 15 zł. należy wpłacić 11.11.2011 r. w miejscu imprezy.
V UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2003 i młodsi
 2. 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2001 i młodsi
 3. 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1999 r. i młodsi.
 4. 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1995 r. i młodsi.
VI SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VII NAGRODY
Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 350 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
W każdej grupie wiekowej najlepsza z dziewcząt otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości ok. 100 zł. Przewiduje się w każdej grupie wiekowej nagrody dodatkowe. Pula przeznaczona na nagrody składać się będzie ze środków organizatora i wpisowego. Wśród wszystkich uczestników turnieju zostają rozlosowane nagrody pocieszenia. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.
VIII TERMINARZ TURNIEJU
11 listopada 2011r. (piątek)
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy
 2. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 3. - godzina 10:00 - 15:00 - rundy I - VIII
 4. - godzina 15:30 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
IX Sędziowie
 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Paweł Szydziak
 4. sędzia rundowy - Leon Lech
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 2. 2. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 3. 3. Dodatkowych informacji udziela Leon Lech tel. 0 668 765 357
  lub http://www.klub-geniusz.za.pl

Wyniki końcowe


Info: http://szachowavistula.info/bielany
Info: http://www.klub-geniusz.za.pl


http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional