XV TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
92 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2010

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I ORGANIZATOR

Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy

II REALIZACJA

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka"

III TERMINY I MIEJSCE

Turniej odbędzie się 11 listopada 2010 r. (czwartek) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 1. Zapisy w dniu 11.11.2010 r. w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i kategorię szachową.
 2. 2. Osoby zgłaszające się po godzinie 9:30 rozpoczną turniej od II rundy.
 3. 3. Wpisowe w wysokości 15 zł. należy wpłacić 11.11.2010 r. w miejscu imprezy.

V UCZESTNICY

Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2002 i młodsi
 2. 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2000 i młodsi
 3. 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1998 r. i młodsi.
 4. 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 1994 r. i młodsi.

VI SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VII NAGRODY

Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 350 zł
 2. 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł
 3. 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
W każdej grupie wiekowej najlepsza z dziewcząt otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości ok. 100 zł. Przewiduje się w każdej grupie wiekowej nagrody dodatkowe. Pula przeznaczona na nagrody składać się będzie ze środków organizatora i wpisowego. Wśród wszystkich uczestników turnieju zostają rozlosowane nagrody pocieszenia. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.

VIII TERMINARZ TURNIEJU

11 listopada 2010r. (czwartek)
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy
 2. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 3. - godzina 10:00 - 15:00 - rundy I - VIII
 4. - godzina 15:30 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

IX Sędziowie

 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Paweł Szydziak
 4. sędzia rundowy - Leon Lech

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 2. 2. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 3. 3. Dodatkowych informacji udziela Leon Lech tel. 0 668 765 357
  lub www.klub-geniusz.webpark.pl

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!