XXIX TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Warszawa 2024

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


I ORGANIZATOR
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka"
II TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniu 12 maja 2024 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1.
III WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com/turnieje/
 2. Zapisy ostateczne po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego i wpłacie wpisowego w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1, w dniu 12.05.2024 r. w godz: 9.00 – 9.30.
 3. W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz: 9.30 – 9.45.
 4. Limit uczestników 80 osób. Obowiązuje kolejność zapisów.
 5. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 20 zł.
 6. W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.
IV UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2016 i młodsi
 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2014 i młodsi
 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2012 r. i młodsi.
 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2008 r. i młodsi.
V SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VI NAGRODY
Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. miejsce - 150 zł
 2. miejsce - 75 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. miejsce - 250 zł
 2. miejsce - 150 zł
 3. miejsce - 50 zł
Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. miejsce - 300 zł
 2. miejsce - 200 zł
 3. miejsce - 100 zł
VII TERMINARZ TURNIEJU
12 maja 2024 r. (niedziela).
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy ostateczne, wpłata wpisowego
 2. godz: 9.30 - 9.45 - zapisy dodatkowe w przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych
 3. godz. 9.45 - odprawa techniczna
 4. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 5. - godzina 10:00 - 14:00 - rundy I - VII
 6. - godzina 14:30 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
VIII Sędziowie
 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. Sędzia rundowy - Leon Lech
 4. sędzia rundowy - Wojciech Kulik
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego.
 3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 4. 4. Kontakt z organizatorem: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” tel./fax 22 834 76 98 e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl www.tkkfchomiczowka.waw.pl

Wyniki końcowe

Wstępna rejestracja:

grupa do 8 lat

grupa do 10 lat

grupa do 12 lat

grupa do 16 latInfo: http://szachowavistula.info/bielany

XXVIII TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski Warszawa 2024http://szachowavistula.info/bielany/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional