XXI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Warszawa 2016

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I ORGANIZATOR

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”

II TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniu 15 maja 2016 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1

III WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. 1. Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com
 2. 2. Zapisy ostateczne, po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego i wpłacie wpisowego w miejscu gry przy ul. Pabla Nerudy 1, w dniu 15.05.2016 r. w godz: 9.00 – 9.30.
 3. 3. W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz:9.30 – 9.45.
 4. 4. W imprezie może uczestniczyć 120 osób.
 5. 5. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 15 zł.
 6. 6. W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.


IV UCZESTNICY

Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
 1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2008 i młodsi
 2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2006 i młodsi
 3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2004 r. i młodsi.
 4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2000 r. i młodsi.


V SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VI NAGRODY

1. Statuetki za zajęcie miejsc 1 - 3 w każdej grupie wiekowej.
2. Nagrody w postaci kart prezentowych empik (bonów towarowych) o wartości:

Grupa wiekowa I do 8 lat
 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 75 zł
 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł

Grupa wiekowa II do 10 lat
 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 75 zł
 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł

Grupa wiekowa III do 12 lat
 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 250 zł
 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 150 zł
 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł

Grupa wiekowa IV do 16 lat
 1. miejsce 1 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł
 2. miejsce 2 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 200 zł
 3. miejsce 3 - nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł

3. Wśród wszystkich uczestników turnieju zostają rozlosowane nagrody pocieszenia.
4. Każdy uczestnik turnieju otrzyma drobny upominek.

VII TERMINARZ TURNIEJU

15 maja 2016 r. ( niedziela )
 1. - godzina 9:00 - 9:30 - zapisy ostateczne, wpłata wpisowego
 2. - godz: 9.30 - 9.45 - zapisy dodatkowe przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych
 3. - godz. 9.45 - odprawa techniczna
 4. - godzina 10:00 - otwarcie turnieju
 5. - godz.10:00 - 14:30 - rundy I - VII
 6. - godzina 15:00 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

VIII Sędziowie

 1. Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
 2. Sędzia główny - Adam Umiastowski
 3. sędzia rundowy - Paweł Szydziak
 4. sędzia rundowy - Leon Lech

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
 2. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego
 3. 3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
 4. 4. Kontakt z organizatorem Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” tel./fax 22 834 76 98 e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl www.tkkfchomiczowka.waw.pl

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!