ORKIESTROWY TURNIEJ SZACHOWY
Warszawa 2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


I. ORGANIZATOR:
  Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”
  Szkoła Podstawowa Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
II.TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023 r. (niedziela) w Szkole Podstawowej Nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Broniewskiego 99A
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Zapisy wstępne na stronie internetowej www.chessarbiter.com
  2. Zapisy ostateczne, po potwierdzeniu zgłoszenia internetowego
  w miejscu gry przy ul. Broniewskiego 99A, w dniu 22.01.2023 r. w godz: 9.00 – 9.30.
  3. W przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych, istnieje możliwość zapisu bezpośrednio w dniu imprezy w godz:9.30 – 9.45.
  4. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 20 zł.
  5. Limit uczestników - 100 osób. Obowiązuje kolejność zapisów.
  6. W przypadku zgłoszeń poniżej 10 osób w grupach wiekowych do 10 i do 12 lat organizator zastrzega sobie prawo połączenia tych grup.
IV. UCZESTNICY
Turniej zostanie rozegrany w grupach wiekowych:
  1. grupa I do 8 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2015 i młodsi
  2. grupa II do 10 lat chłopcy i dziewczęta ur. 2013 i młodsi
  3. grupa III do 12 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2011 r. i młodsi.
  4. grupa IV do 16 lat chłopcy i dziewczęta ur. w 2007 r. i młodsi.
  5. grupa V kategoria wiekowa OPEN
V. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.
VI. NAGRODY
  1. Dyplomy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za zajęcie miejsc 1 - 3 w każdej grupie wiekowej.
  2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma drobny upominek.
VII. TERMINARZ TURNIEJU
  22 stycznia 2023 r. (niedziela)
  godz. 9:00 - 9.30 - zapisy ostateczne, wpłata wpisowego
  godz: 9.30 - 9.45 - zapisy dodatkowe przypadku niewykorzystania limitu zapisów internetowych
  godz. 9.45 - odprawa techniczna
  godz.10:00 - otwarcie turnieju
  godz.10:00 - 14:30 - rundy I - VII
  godz.15:00 - zakończenie turnieju, wręczenie nagród
VIII. SĘDZIOWIE
Turniej sędziowany będzie przez sędziego klasy państwowej.
Sędzia główny - Adam Umiastowski
Sędzia rundowy - Wojciech Kulik
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii wizerunku uczestników turnieju w materiałach informacyjnych publikowanych w prasie i na stronach internetowych.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Komunikatu Organizacyjnego
  3. Obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
  4. Kontakt z organizatorem: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” tel./fax 22 834 76 98 e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl www.tkkfchomiczowka.waw.pl

Wyniki końcowe

Wstępna rejestracja:

Orkiestrowy Turniej Szachowy do 8 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 10 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 12 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy do 16 lat
Orkiestrowy Turniej Szachowy Openhttp://szachowavistula.info/bielany/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional