Akiba Rubinstein 12.12.1882 - 14.03.1961

Akiba Rubinstein - Turniej Ostenda-B 1907

Na turnieju w Ostendzie 1907 roku Rubinstein podzielił 1-2 miejsca z Ossipem Bernsteinem. W tytanicznych zmaganiach, na dystansie 29 rund Rubinstein przegrał zaledwie trzy partie, wygrywając aż czternaście.

Ostenda 16.05.-25.06.1907

M.Nazwisko, Imię12345678901234567890123456789Pkt.Dod.
1Bernstein, Ossip*=01=1111=110==110=11=011101119.5/28266.75
2Rubinstein, Akiba=*=1=011===01===01111==11111119.5/28255.00
3Mieses, Jacques1=*10=10=111011111=011110100119.0/28264.75
4Nimzowitsch, Aaron000*1=0====111==11==111=1111119.0/28238.00
5Forgacs, Leo==10*=10==1==1=1=1=10=1=1=11118.5/28 
6Teichmann, Richard01===*===0=01010=11011111111118.0/28 
7Duras, Oldrich00010=*=0=10101=1111=1110111117.5/28 
8Salwe, Georg001=1==*011=11=111====11=000117.0/28 
9Marco, Georg0=====11*0===1=1====010111==116.5/28 
10John, Walter==0==1=01*==11===0====1=10=1116.0/28215.25
11Tartakower, Saviely0=0=0=00==*==1111==1101=1111016.0/28204.50
12Znosko Borovsky, Eugene0100=11====*=010=1=11====011015.0/28206.75
13Cohn, Erich1010=000=0==*10=1011111===01115.0/28193.75
14Spielmann, Rudolf==00011000010*=01==1110=1111115.0/28184.75
15Blackburne, Joseph Henry==0==00===001=*101001111111=014.5/28 
16Perlis, Julius0=0=01=00=01=10*00=10011111=113.5/28 
17Swiderski, Rudolf0100==00==0=0011*1=00=1=0111113.0/28 
18Schories, G10000000=1=01=010*1111011001012.5/28164.75
19Suechting, Hugo=0===00=====0=1==0*0====0=11112.5/28163.00
20Billecard, Moritz001=010===000010101*1==110=0=12.0/28161.75
21Cohn, Wilhelm000010==1=00000110=0*11==110112.0/28148.75
22Leonhardt, Paul Saladin==00=00=0=1=0001=0==0*0=111=111.5/28 
23Von Scheve, Theodor1=000000100=010001==01*=011=111.0/28137.25
24Metger, Johannes000==0000=====00=0=0===*1111111.0/28128.25
25Shoosmith, Hector William0010001=000==0001010=010*=1019.5/28120.75
26Lee, Francis0000=0010101=00001=10000=*=119.5/28118.00
27Van Vliet, Louis10100001==001000010=00000=*1=8.5/28121.00
28Jacob, Franz00100001=00000==00011==0100*18.5/28108.00
29Mortimer, James0000000000110010010=000000=0*5.0/28 

Partie Akiby Rubinsteina: do ściągnięcia (799 games) do obejrzenia: (836 games)

Valid XHTML 1.0 Transitional