Szachowe Mistrzostwa Polski

Polish Chess Championships

XXXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1977

W 1977 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Piotrkowie Trybunalskim. W zawodach, podobnie jak w dwóch poprzednich latach rozegranych systemem szwajcarskim, zwyciężył Ryszard Skrobek, który wygrał siedem partii przy jednej tylko porażce.

XXXIV Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1977

 M.  Nazwisko,Imię  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    Pkt.  
1Skrobek, Ryszard+1-1-1+1+=-=+1+1-0+=-=-1+=9.5/13
6732172161523511468
2Schmidt, Włodzimierz-1+1-1+=-=+1+1-=-=+=-0+=-19.0/13
37615231251651143717
3Sznapik, Aleksander-1+0-1-1+=+=-=+=-1+1+1-=-=9.0/13
51157341796101324245
4Sydor, Andrzej-=+1-=+1-=+=-=+1-1-=+=+=-=8.5/13
32491069172427292137
5Doda, Zbigniew+1-1+0+1+=-=-1+=+1-=-=-=+=8.5/13
46452327252435217683
6Pinkas, Karol+1-0+1-0+1-1+=+=-1-1+=+0-18.5/13
4823346346389155122
7Adamski, Jan+1-=+1-0+=+1-=-=+1+=-=-=+=8.0/13
35602411012239325824
8Schinzel, Władysław+1-0+1-=+1-=+=-=+=-1+=+=-=8.0/13
182446103526962332751
9Kuligowski, Adam+0-1-1+1+=-=-=+=+0-=+1-1+=8.0/13
531930364387637402410
10Marszałek, Rafał+=-1+=+=-=-=+1-=-=+=-1+=-=8.0/13
366648747193182331119
11Bielczyk, Jacek+=-=+=-=+=-1-1+1+=-=+=-=+=8.0/13
303363511849342621251014
12Świć, Waldemar-0+1-=+1+=-0+1-=-=+1+1-=-=8.0/13
4342285813736251620291715
13Filipowicz, Andrzej-=+=-1+=-=+=+=-1+0-=-1+=-18.0/13
3330392412374735326321527
14Szymczak, Zbigniew+=-1-0+1-0+1-0+1+=-1+=-1-=8.0/13
54591628264832334742242511
15Bernard, Ryszard-1+1+0-1+1-=-0+1-=+0-=-=+=7.5/13
62282532023116246181312
16Bednarski, Jacek B+=-1+1+1-=+=-0-0+=-=-=+1+=7.5/13
575214502312151227283718
17Dobosz, Henryk-1+=-=+1-=-=+=+0-1+=-1+=+07.5/13
63345338342632521823122
18Gralka, Julian-0+1+1-=-=+1-=-=+=-=+=+=-=7.5/13
8556422115025291017153116
19Jaśnikowski, Zbigniew+0+0-1+1-1-=-0+=-1+=+=-=+17.5/13
2996745603810342122262340
20Łuczak, Andrzej-=+1+1-=-0+=+1+0-=-0+=-1+17.5/13
49326025153438242612473339
21Pokojowczyk, Jerzy+1-1+0-0-0+0+1-1+0-1+=-1+17.5/13
3926135463053581957333438
22Nowak, Ignacy-=+1-=+=+=-0+1-=+=-=-1+1+07.5/13
5954361834354647371948286
23Adamski, Andrzej-1+1-1-=+=+=+=-0-=-=+0+=-=7.0/13
424352161571810171929
24Serwiński, Benedykt-1+1-0-=+1+=+=-1+=-0-=+0+=7.0/13
55871329542015314925
25Pytel, Krzysztof-1+1-=+=-=-0+=+=-=+1-=+0-=7.0/13
473850205218122734111424
26Fijałkowski, Marek+1+0-=-1+1+=-=-0+=+=-=-=+=7.0/13
5621583214817112013192931
27Fronczek, Henryk-0+1+1-0-=+1-1-0+=+=-=+1+07.0/13
286240533583142516374113
28Liszka, Zbigniew+1-0+=-0+1+0-1-=+1-1+=-0+=7.0/13
27151214413249383552162234
29Maciejewski, Andrzej-1+=-0+1-0+1-1+=+0-1-0+=+=7.0/13
1953345224333718447122623
30Dudek, Ryszard-=-=+0+0-1-1+=+=-0+1+0-1+17.0/13
1113948432150313444414246
31Śliwa, Bogdan+=-=+=-0+1-1+0-=+1-1+0-=-=7.0/13
52575147393627304838101826
32Drozd, Ryszard+=-0-1+0+1-1+1-1-0+0+0-=-=6.5/13
42061266428141778133641
33Kruszyński, Włodzimierz  +=+=-0-1+=-0+1-0-=+1-=+0-16.5/13
1311655272965144135212047
34Dobrzyński, Wojciech-1-=+1+0-=-=+0-=+1-0+1+0-=6.5/13
6917293222011193025422128
35Drelinkiewicz, Tadeusz-0+1-1+1-0+1+0+0-0-0+=-1-16.5/13
76543218225132833515948
36Socha, Krzysztof-=+1+=-0-1+0-0+=-=+1+=+=-=6.5/13
1041229513112594450383237
37Kubień, Jerzy+0-0-1+1-1-=+0+1-=+=+=-0+=6.5/13
248655462132955229271636
38Kostyra, Stanisław-1-0+1-0+1+=-0+=-1+0-=+1-06.5/13
64254817531920284631364921
39Szajna, Władysław-0+1+0-=-0+0+1-1+1-0+1+1-06.5/13
21561341314264455040524720
40Lubieński, Tadeusz+0+1-0-0+1-1-=+0-1+1-0+1-06.5/13
5044274956616052513994519
41Witkowski, Stefan+=-0+=+=-0-=+=-1+=+1-1-0+=6.5/13
66364939286554623346302732
42Barwiński, Dionizy+0-0-1+0-=-1+1-1+1+0-0+0+16.5/13
23125646443951506814343058
43Slawiński, Mirosław+1-0+0-0+0-1+1-0+=-1+=-=-16.5/13
12233559305763466655445051
44Lipski, Tadeusz+0-0+0-1+=-1-0+1+=-0-=+1+16.5/13
58405561426448493630435352
45Petryk, Henryk+=+0-=-0+0+1+=+0-1-1+1-0-16.5/13
6155419655662396466594049
46Stańczyk, Leszek-0+1-0-1+1+0-0+1+0-0+1+1-06.0/13
56184221622433841574830
47Matkowski, Wiktor+0-=+1+1-=+=-=+=-=+0-=-0+05.5/13
25645931501013221429203933
48Borchardt, Adam-0+1-0-1+=-0+1+1-0+1+0-0+05.5/13
6373830491444603159224635
49Rakowiecki, Tomasz+=-0-=+1-=+0+0-0+1+1-1-0+05.5/13
2044140481128446263543845
50Konikowski, Jerzy-1+1+=-0+=-0-=+0-0-0+1+=-=5.5/13
40582516471830423936634354
51Piskorz, Henryk+0-1-=+=+0-=-0+1+0-=-=+1+05.5/13
3673111365942544058355543
52Derlukiewicz, Jan-=+0-1-0+=+1-=-1+0+0-0+1-05.5/13
31166629596255401728396044
53Sarwiński, Mirosław-1-=+=+0-0+0-0-0+=-1+1-0+15.5/13
9291715386021635661664465
54Wojcieszyn, Zdzisław-=-0+=-0+0+1-=-0+1-1+0+=+=5.5/13
14224537556741516560495750
55Raginia, Zygfryd+0-0-1+0-1-1+=-0-0+0+1-0+15.5/13
24184433546352375743675168
56Listewnik, Zbigniew-0-0+0+1-0-0+1+0-=+1-=+=-15.5/13
26394267404568665362646163
57Prochownik, Franciszek-=+=+0-0-0+0-1-1+1+0-0-=+=5.0/13
1631362584361655521465460
58Hirnik, Henryk-1-0+=-0+1-0+=+0-=+=-0+1-05.0/13
44502612572759216351606642
59Stypka, Mieczysław+=+0-0+1-=+=-=-=+1-0-0+0+=5.0/13
22144743525158366048453567
60Grąbczewski, Romuald+1+=-0-=+0-1+=-0-0+0+1-0-=5.0/13
6572063195340485954585257
61Izdebski, Romuald-=-0+0+0-1+0+0+1-1+0+=-=+=5.0/13
45463244664057686753655664
62Grossmann, Ryszard+0-0+1+1+0-0-=+0-0-0+1-=-15.0/13
15276957375245414956686766
63Jaworski, Aleksander+0-1-=+=-0+0-0+1+=-0-0+1+04.5/13
1769116065543535849506456
64Weider, Dariusz+0+=-0+1-0+0-0-1+0+1+=-0-=4.5/13
38471866324439674568566361
65Krasowski, Sławomir-0-0+0+1-1+=-0+0-0+=-=+1-04.5/13
60353769454133575467616853
66Kawa, Bolesław-=+0+0-0+0+1+1-1-=+0-0-0+04.0/13
41105264616867564345535862
67Kądzioła, Ferdynand-0+0+0-0+1-0-0+0+0-=-0+=-=2.5/13
1511956685466646165556259
68BYE-0-0-0-0-0-0-0-0-0----
----676656614264626555
69Zimmer, Dariusz+0+0-0-0---------0.0/4
34636265---------


Partie turnieju (205/? games)

Turnieje

Turnieje międzynarodowe są szachową wizytówką kraju. Pierwszy turniej został rozegrany w Łodzi w 1935 roku. » More

Akiba Rubinstein

Wielki arcymistrz Akiba Rubinstein ur.12.12.1882 wspiął się na wyżyny sztuki szachowej. » More

Linki