Szachowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Dzielnicy
Warszawa Bielany 31.03-1.04.2007

R E G U L A M l N
MISTRZOSTW DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W SZACHACH
dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2006 - 2007

I. ORGANIZATOR
- Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy.

II. REALIZACJA
- Szkoła Podstawowa Nr 133 im. S. Czarnieckiego.

III. CEL
1. Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników drużynowych i indywidualnych - mistrzów szkół bielańskich.

IV. TERMINY I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniach 31.03-1.04.2007 r. (sobota - niedziela), w godz. 9:00 - 15:00, w Szkole Podstawowej Nr 133 ul. Fontany 3.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia należy dokonać) do dnia 31 .03.2007 r w Szkole Podstawowej Nr 133 lub u Pana Leona Lecha tel. 668 765 357.
2. W turnieju drużynowym uczestniczą czteroosobowe reprezentacje szkół, (3 zawodników + 1 zawodniczka).
3. W turnieju indywidualnym wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK l TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu Szachowego. Tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

VII. NAGRODY
1. Nagrody w turnieju indywidualnym.
Puchary w kategoriach wiekowych do lat 10; do lat 12; do lat 14; do lat 16; do lat 18, dla najlepszych uczestników turnieju. Dyplomy w w/w kategoriach wiekowych za miejsca 1 - 3.
2. Nagrody w turnieju drużynowym.
Puchary dla najlepszych drużyn za miejsca 1-3 w SP i Gimnazjach.
Dyplomy dla drużyn uczestniczących w zawodach.

VIII. SĘDZIOWIE
Sędzia główny Adam Umiastowski - sędzia klasy państwowej.
Sędzia rundowy Leon Lech - sędzia klasy okręgowej.

IX. ZASADY PUNKTACJI
Miejsce zdobyte w turnieju określa suma punktów zdobytych w grze.
Wygranie partii 1 punkt, remis 0,5 punktu, przegrana 0 punktów.
W przypadku równości punktów decydują kryteria kolejne pomocnicze:
średnia punktacja Buchholtza, pełna punktacja Buchholtza, liczba zwycięstw, punktacja progres.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
2. Publikacja wyników i terminarza zawodów.
Strona internetowa http://szachowavistula.info/bielany/

Szachy na Bielanach


Liczniki dla Ciebie - kliknij tutaj!

http://szachowavistula.info

e-mail

Valid HTML 4.01!     Valid CSS!