Rozgrywki o kategorie szachowe
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawa.

Regulamin zawodów o kategorie szachowe czerwiec, grudzień 2005.

  1. Organizator: Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  2. Realizacja i miejsce rozgrywania zawodów: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego Nr 133 Warszawa ul. Fontany 3.
  3. Cel: Podnoszenie kwalifikacji sportowych dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Bielany i m. st. Warszawy. Wypełnianie norm szachowych przez zawodników i uzyskiwanie kategorii szachowych.
  4. Uczestnictwo: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
  5. System rozgrywek: Turnieje zostaną rozegrane systemem kołowym na dystansie 7 rund wg. przepisów Kodeksu Szachowego. Równolegle zostaną rozegrane turnieje dla zawodników z rankingiem 1400 i wyższym, turnieje dla zawodników z rankingiem 1200 i turnieje dla zawodników bez kategorii szachowych.
  6. Tempo gry: Turnieje o trzecią kategorię - 1 godzina na zawodnika, turnieje o niższe kategorie 0,5 godziny na zawodnika.
  7. Termin: 4.06 - 5.06. 2005, sobota - niedziela, w godzinach 9:00 - 17:00.
  8. Termin II: 10-11.12.2005, sobota - niedziela, w godzinach 9:00 - 17:00.
  9. Sędziowie: Sędzia główny Adam Umiastowski - sędzia klasy państwowej. Sędzia rundowy Leon Lech - sędzia klasy okręgowej.
  10. Publikacja wyników i terminu zawodów na stronie internetowej http://szachowavistula.info/bielany/

Wyniki turniejów Warszawa 10-11 grudnia 2005r.

Kategorie szachowe zdobyli:
Trzecią:
Kamil Więckowski
Czwartą:
Tomasz Mikołajków,
Kuba Zwierz,
Rafał Marks,
Amadeusz Lech,
Maria Dziegciar,
Paweł Pawelski,
Adam Sarbijan.
Piątą:
Aleksander Mikołajków.

Liczniki dla Ciebie - kliknij tutaj!


http://szachowavistula.info

vistula at astercity dot net